Jesteś tutaj:

Miesiąc: Grudzień 2018

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -u Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0030/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Cała naprzód!” została wybrana oferta złożona przez:

 

Centrum Edukacyjne „Libertia” Oskar Szafrański Pomorska 41A/60, 90 – 203 Łódź

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Cała naprzód!””

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -u Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0030/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Cała naprzód!” została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Cała naprzód!””

Projektu „Cała naprzód!”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0052/18-00

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mszanie Dolnej

Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. 018 33 10 541
tel./faks 018 33 10 541

  Więcej „ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Cała naprzód!”.”

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0052/18-00

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. 018 33 10 541
tel./faks 018 33 10 541

Więcej „ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Cała naprzód!””

Do góry