Jesteś tutaj:

Autor: Izabela Malec

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu „Cała naprzód!”  została wybrana oferta złożona przez:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-SPECJALISTA DS. INDYWIDUALNYCH DIAGNOZ POTRZEB”

Do góry